Firemní strategie

Práci provádí kvalifikovaní dělníci se znalostmi ve svém oboru. Svými pracemi jsme se v oblasti naší působnosti díky kvalitním a spolehlivým službám již dobře známí. Pevně věříme, že se stále rostoucí nabídkou a spolehlivými službami budou zákazníci plně spokojeni i v budoucnosti.

poslání firmy

Našim posláním je spolehlivě plnit přání zákazníků v oblasti stavebnictví, vyhovět v co nejvyšší míře jejich požadavkům a správně doporučit a poradit ve věcech, které jsou našim zákazníkům neznámé. To vše za přijatelné ceny. Podnikatelská představa je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj firmy. Chceme být spolehlivým a respektovaným partnerem zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a celé veřejnosti.

vize firmy

Naší základní strategií je na co nejvyšší úrovni přijímat a plnit objednávky zákazníků v oblasti stavebnictví. Proto se snažíme být loajální a plně upřímní nejen k zákazníkům ale i k našim spolupracovníkům, dodavatelům a celé veřejnosti. Z tohoto důvodu byl rovněž navrhnut plán, jak lépe komunikovat a vybírat správného spolupracovníka či spolupracující firmu. Na základě výsledků dokážeme vybrat vhodné partnery pro realizaci požadované služby. Díky těmto realizačním variantám si mohou být zákazníci jisti cenově přijatelnými a spolehlivými službami.

zásady firmy

  • plnit přání zákazníků nabídkou spolehlivých produktů, služeb, odborným poradenstvím a předkládáním bezchybných projektů v daném termínudosáhnout kvality našich produktů s důrazem na optimální ekonomickou hodnotu
  • získat, udržovat a prohlubovat důvěru našich obchodních partnerů v souvislosti s našimi službami a získat tak jejich uznání
  • realizovat projekty bez nehod a v souladu se zásadami ochrany životního prostředí prostřednictvím školení a zlepšování preventivních opatření k zamezení škod na zdraví, věcných škod a poškození životního prostředí a rovněž k zajištění bezpečnosti třetích osob
  • předejít nedostatkům ještě před jejich dodatečnou nápravou
  • využít rizikový management jako nástroj prevence nedostatků
  • snižovat bezpečnostní a zdravotní rizika
  • sledovat a vyhodnocovat kvalitu spolupráce s vhodnými partnery

Zásady firmy jsou základem obchodní politiky a měřítkem pro rozvoj firmy. Jejich prostřednictvím chceme ujistit naše zákazníky i spolupracovníky, že ve stále se měnícím podnikatelském prostředí jsou jejich očekávání ve vztahu ke kvalitě naší práce středem našich obchodních zájmů.