Jak začít stavět?

Než začnete uvažovat o stavbě domu, musíte si vše předem dobře promyslet a zvážit své finanční možnosti. Právě ty jsou většinou limitujícím faktorem. Je důležité si položit následující otázky: Zda už máte pozemek nebo jak vybrat ten vhodný? Jaký dům na něm ale postavíte? Jak bude velký? A kdo vám ho navrhne?

V následujících odkazech najdete možné odpovědi:

  1. Výběr pozemku pro stavbu RD
  2. Projektová dokumentace
  3. Vyřízení stavebního povolení
    • Stavební objekty do 150 m2 zastavěné plochy
    • Stavební objekty nad 150 m2 zastavěné plochy
  4. Výběr technického dozoru stavby
  5. Kolaudace stavby