Projektová dokumentace

Před zahájením navrhování rodinného domu, je potřeba zjistit veškerá omezení území, ve kterém máte pozemek. Tyto obecné informace dostanete na příslušném stavebním úřadě. Záleží na tom, zda si přejete vypracovat individuální projekt rodinného domu, nebo typový “katalogový“ projekt rodinného domu.

Individuální projekt rodinného domu

Individuální projektování rodinného domu se řeší na základě konkrétních přání stavebníka. Každý architekt či projektant nechává ve své práci svůj nezaměnitelný rukopis. Proto než oslovíte pro vás vhodného architekta, je dobré si vyhlédnout několik potencionálních architektonických kanceláří. Než oslovíte jednu konkrétní, tak je dobré se seznámit s příklady realizací. Pokud je vám její práce blízká, tak jste našli vhodného architekta.

Individuální řešení začíná diskuzí nad životním stylem rodiny, představami o novém bydlení, velikosti a charakteru rodinného domu. Na základě seznámení s požadavky rodiny vznikají první návrhy, které vyústí v dispoziční a objemovou studii domu.

Spolupracujeme s několika architektonickými a projekčními kancelářemi.

Doporučujeme:
Newwork s.r.o., Atelier D Ing. arch. František Dohnal

Typový “katalogový“ projekt rodinného domu.

Existuje nepřeberné množství různých katalogů rodinných domů, ze kterých si můžete vybrat typový projekt rodinného domu. Výhodou této volby je nižší cena, rychlejší dodání projektu. Nevýhodou je malá variabilita projektu a nízké přizpůsobení individuálních přání.

Doporučujeme:
www.euroline.cz