Výběr pozemku pro stavbu RD

Výběr vhodného pozemku je nejspíše tím nejzávažnějším rozhodnutím v průběhu celého procesu stavby. Je třeba si uvědomit, že vlastnosti pozemku, tedy jeho výhody a nevýhody, nelze v budoucnu měnit, je možné je maximálně zvýraznit či zmírnit.

Před vlastním výběrem pozemku je potřebné mít alespoň rámcovou představu o budoucím domu – v ideálním případě je mít vybraný konkrétní typ domu, podle kterého můžete vybrat vhodný pozemek. Samozřejmě můžete být v situaci, kdy výběr pozemku je omezený, potom je třeba postupovat opačným způsobem a danému pozemku přizpůsobit výběr domu.

Při výběru pozemku je vhodné dodržet následující principy:

  • pozemek je v územním plánu veden jako stavební
  • objekty v okolí by měly velikostí odpovídat plánovanému domu, neměly by jej převyšovat
  • v blízkosti pozemku nejsou postaveny ani plánovány průmyslové provozy, které by vás mohly obtěžovat zápachem, smogem aj.
  • v blízkosti pozemku nejsou komunikace, které by vás obtěžovaly hlukem (dálnice, železnice, letiště, komunikace vyšší třídy)
  • v blízkosti pozemku nejsou sloupy vysokého napětí nebo objekty, které by ho opticky narušovaly
  • pozemek neleží v záplavovém území
  • k pozemku vede příjezdová komunikace a jsou k němu zavedeny inženýrské sítě
  • pozemek se nachází ve vhodné vzdálenosti od důležitých bodů (vaše zaměstnání, škola, lékař, obchod aj.)

Důležitým faktorem je velikost pozemku. Pokud plánujete malý domek může být dostatečná i výměra 300 m². Velikost parcel pro volně stojící menší domky se pohybuje v rozmezí od 400 do 600 m². Pozemky s výměrou 1000 m² a více jsou vhodné pro výstavbu volně stojících rodinných domů s užitkovou či okrasnou zahradou, bazénem, příp. dalšími rekreačními plochami.

V úvahu je třeba také vzít sklon pozemku. Dům postavený na svahu bývá velmi atraktivní, pozemek je většinou prosluněný a bývá z něho krásný výhled. Tyto výhody jsou ale vyváženy množstvím nevýhod - ve většině případů je potřeba individuální projekt pro stavbu, náklady na samotnou stavbu jsou vyšší, terénní úpravy nákladnější, pozemek může být větrný, či na něm může být slyšet nesoucí se zvuk.

Pokud se v okolí pozemku nachází sousedé, je vhodné je navštívit a seznámit je se svým stavebním záměrem. Můžete tak zjistit důležité informace o místní situaci, historii pozemku, ale třeba i rozpoznat možné problémy. Je třeba počítat s tím, že tyto lidi budete potkávat velkou část vašeho života a někteří vám mohou stěžovat i samotnou realizaci stavby.