Naše služby

Jsme stavební firmou se sídlem ve Zlíně od roku 1998. Svou činnost máme zaměřenou do dvou oblastí: Zlína a okolí a Brna a okolí. Nabízíme služby v oblasti stavebnictví a práce s ním spojené, specializujeme se zvláště na stavby rodinných a bytových domů, rekonstrukce rodinných domů, na půdní vestavby a nástavby, na zateplení fasád. Zajišťujeme rovněž i dovoz stavebního materiálu. 

Specializujeme se:

  • pozemní stavitelství, novostavby občanských a bytových staveb
  • generální rekonstrukce a opravy objektů včetně nástaveb půdních prostor
  • výstavba průmyslových objektů, komplexních průmyslových areálů včetně dodávky a montáže různých druhů výrobní technologie
  • základové konstrukce a nosné konstrukce objektů z monolitických betonů
  • realizace zateplení objektů systémy BAUMIT, PAULÍN, LOBA•
  • realizace inženýrských sítí - kanalizační, vodovodní a plynovodní řády k rodinným domům
  • provádění drobných dopravních staveb v rozsahu obslužné komunikace, chodníků a parkovišťbn z různých materiálů (zámková dlažba, litý asfalt, živičný povrch apod.)
  • veškeré druhy demolic, bourací práce
  • projektová činnost ve stavebnictví, zpracování architektonických studií, zadání stavby pro účelu soutěže apod., projektová dokumentace dle požadavku investora